Tilmeld jeres aktivitet til Verdensmålsugen 2023

Kontakt

Bente Jokumsen
Udviklings- og projektleder 
Direktionssekretariatet

Tlf. (+45) 29 48 61 91
mail: bejo@frederikshavn.dk